Хотели за насекоми

Към Е-магазина>

Да опазим насекомите

Хотелите за насекоми допринасят за запазване на биоразнообразието в съвременните градски и селски условия на живот. Изделията са с оригинален дизайн и качествена изработка, а внимателно подбраните екологичните пълнежи в отделните нива са съобразени с нуждите на различните видове безгръбначни. Освен че осигуряват място за гнездене, подслон и зимуване на полезните насекоми, хотелите са и атрактивна украса за всяка градина, парк или гориста местност.

* Всеки корпоративен клиент получава продукт с уникален дизайн, съобразен с конкретните му изисквания