Контакти Блок Плевен

Производствена база
Плевен 5800
Западна индустриална зона
Телефон: +359 64 680 865
E-mail: ita@ita-bg.com